fbpx

Συμμετοχή του ΚΕΦίΜ στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Συμμετοχή του ΚΕΦίΜ στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Το ΚΕΦίΜ συμμετείχε στην ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, με παρέμβασή του στο opengov.gr.

Στο ΚΕΦίΜ πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής αυτονομίας των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων και η ενίσχυση της δυνατότητας σχολικής επιλογής για τις οικογένειες θα συμβάλλουν ιδιαίτερα θετικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς απελευθερώνει την ιδιωτική εκπαίδευση από ένα αναχρονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Παρατηρήσεις επίσης έχουν καταγραφεί σχετικά με τις τηρούμενες πρακτικές καλής νομοθέτησης που εξετάζει το ΚΕΦίΜ στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση.

Διαβάστε την παρέμβαση του ΚΕΦίΜ στη διαβούλευση:

Α. Επί του περιεχομένου 

Το νομοσχέδιο κινείται σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς απελευθερώνει την ιδιωτική εκπαίδευση από ένα αναχρονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ 43 χρόνια και μέχρι σήμερα βάζει αχρείαστα εμπόδια… 

  • στην ελεύθερη σύναψη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών σχολείων και εκπαιδευτικού προσωπικού 
  • στην ελεύθερη δημιουργική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και ευρύτερα του δυναμικού των ιδιωτικών σχολείων, και
  • στην παροχή επιπλέον εκπαιδευτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των οικογενειών.

Στο ΚΕΦίΜ πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής αυτονομίας των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, η ενθάρρυνση της άμιλλας μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων και η ενίσχυση της δυνατότητας σχολικής επιλογής για τις οικογένειες θα συμβάλλουν ιδιαίτερα θετικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελευθερίας στην εκπαίδευση κινούνται και οι προτάσεις που έχει διατυπώσει το ΚΕΦίΜ στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος «Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία».

Β. Επί της διαδικασίας 

Σε σχέση με τις πρακτικές καλής νομοθέτησης που εξετάζει το ΚΕΦίΜ στο πλαίσιο του Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης, εντοπίζουμε τις εξής παρατηρήσεις:

  • Το νομοσχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μόλις για 7 ημέρες, έναντι της σύστασης του Εγχειρίδιου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας που δημοσίευσε η κυβέρνηση για κατ’ αρχήν περίοδο δύο εβδομάδων, χωρίς η επιλογή αυτή να δικαιολογείται. 
  • Δεν αναρτήθηκε η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης στον ιστότοπο www.opengov.gr.
  • Οι τροποποιήσεις ισχυουσών ρυθμίσεων δεν αναδιατυπώνουν ολόκληρη την τροποποιούμενη παράγραφο, όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά.  
  • Οι καταργούμενες διατάξεις αναφέρονται γενικά ενώ θα έπρεπε να επισημαίνονται στο σύνολό τους ρητά.

Επί των άρθρων του νομοσχεδίου 

Άρθρο 1 

Είναι σημαντική η θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου ειδικά για ζητήματα ιδιωτικής κατεύθυνσης με γνώμονα την ενίσχυση της ελευθερίας.

Άρθρο 2 

Συμφωνούμε πως τα ιδιωτικά σχολεία, όπως κάθε ιδιωτική επιχείρηση πρέπει να μπορεί να θέτει τους όρους αξιολόγησης του προσωπικού της, στο πλαίσιο άλλωστε και των βέλτιστων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων προσφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 3 

Είναι θετική η αναγνώριση μεγαλύτερης ελευθερίας στη διαμόρφωση του προγράμματος, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια για ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας.

Άρθρο 4 

Είναι θετικός ο ορισμός της βάσης του ελέγχου των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δεδομένου του ότι μέχρι σήμερα ο έλεγχος αυτός ήταν συχνά αυθαίρετος.

Ομοίως θετική είναι και η πρόβλεψη για συγκεκριμένο χρονικό όριο απόκρισης ως προς την έγκριση, η οποία απλοποιεί μια διαδικασία που μπορεί να επιβραδυνόταν για λόγους άσχετους με την καθαυτή πράξη της έγκρισης (γραφειοκρατία κλπ.).

Άρθρο 6 

Η απελευθέρωση της αξιοποίησης των κτηριακών εγκαταστάσεων ενισχύει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, προσφέρει περισσότερες επιλογές για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των οικογενειών.

Άρθρο 7 

Είναι θετική η απλοποίηση της διαδικασίας των μετεγγραφών και η αποσαφήνιση των όρων απομάκρυνση μαθητών καθώς μειώνεται η γραφειοκρατία, ενισχύεται η βεβαιότητα τόσο για τα σχολεία, όσο και για τις οικογένειες, και μειώνονται επισφάλειες από κατάχρηση των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο 8 

Είναι θετική η αναγνώριση της ελευθερίας κάθε σχολείου να καθορίζει το οργανόγραμμά του. Η διατήρηση ωστόσο της προϋπόθεσης της πλήρωσης των τυπικών προσόντων του Δημοσίου για την επιλογή των στελεχών καταλήγει να καθιστά το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δημόσιο ως προς τις επιλογές, ιδιωτικό ως προς το κόστος των επιλογών. Οι ιδιοκτήτες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο επιλογής των στελεχών τους.

Άρθρο 9 

Είναι θετική η ενίσχυση του βαθμού ελευθερίας της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων.

Άρθρο 10 

Η ρυθμιστική προστασία των εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξισωθεί με την αντίστοιχη των υπολοίπων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Η απελευθέρωση των συμβάσεων εργασίας δεν σημαίνει μόνο μεγαλύτερη ευχέρεια σε απολύσεις αλλά και μεγαλύτερη ευχέρεια σε νέες προσλήψεις, ειδικότερα σε έναν κλάδο όπως των εκπαιδευτικών που ταλαιπωρείται από μεγάλη ανεργία. (Βλ. ενδεικτικά: Gregg, P. & Manning, A., 1997. Labour market regulation and unemployment. In D. Snower & G. D. La Dehesa, eds. Unemployment policy: government options for the labour market. New York: Cambridge University Press, pp. 395-429· Simonazzi, A. & Villa, P., 1999. Flexibility and Growth. International Review of Applied Economics, 13(3), pp.281–311.· Betcherman, G., 2013. Labor market institutions: A review of the literature. World Development Report).

Επισημαίνουμε ότι η χώρα μας διατηρεί ένα από τα πιο ρυθμισμένα και ανελεύθερα καθεστώτα στην αγορά εργασίας, όπως καταδεικνύουν οι σχετικοί διεθνείς δείκτες: Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατατάσσεται 34η ανάμεσα σε 41 χώρες του ΟΟΣΑ και τις ΕΕ, ως προς την ευελιξία στην αγορά εργασίας, έναντι της 16ης θέσης που καταλαμβάνει η Κύπρος. (Employment Flexibility Index 2020. EU and OECD Countries).

Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (πχ. Ολλανδία, Δανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο) έχουν ένα απελευθερωμένο καθεστώς συμβάσεων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, που σαφώς σέβεται και προστατεύει τόσο τα εργασιακά δικαιώματα, όσο και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το διευθυντικό δικαίωμα των ιδιοκτητών (βλ. ενδεικτικά Private education in the European Union Organisation, administration and the public authorities’ role).

Άρθρο 12 

Είναι θετική η αναγνώριση της δυνατότητας παροχής επιπλέον έργου από εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων.

Share