fbpx

ΚΕΦίΜ: Το γεγονός ότι στη σημερινή Ελλάδα υπάρχουν καινοφανείς επιχειρήσεις είναι για κάθε φιλελεύθερο πηγή αισιοδοξίας και ευθύνης.

ΚΕΦίΜ: Το γεγονός ότι στη σημερινή Ελλάδα υπάρχουν καινοφανείς επιχειρήσεις είναι για κάθε φιλελεύθερο πηγή αισιοδοξίας και ευθύνης.

Το γεγονός ότι στη σημερινή Ελλάδα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι αποφασισμένοι να δοκιμάσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις σε καινοφανείς επιχειρήσεις είναι για κάθε Έλληνα φιλελεύθερο, πηγή αισιοδοξίας αλλά και ευθύνης.

Αισιοδοξίας, γιατί ακόμη και στο πλέον εχθρικό περιβάλλον οι δημιουργικές προσπάθειες βρίσκουν τρόπο να εκδηλωθούν, να δοκιμαστούν στην πράξη και κάποιες από αυτές να πετύχουν. Ευθύνης, γιατί η προς το καλύτερο αλλαγή αυτής της κατάστασης μας αφορά όλους όσοι συναισθανόμαστε αυτή την ανάγκη, και ξεκινά πρώτα απ’ όλα από τη μάχη των ιδεών.

Ανάμεσα στους στρατηγικούς πυλώνες δράσης του ΚΕΦίΜ ξεχωρίζουν η διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας στην οικονομία και την κοινωνία, καθώς και η διαρκής προσπάθεια για την αντιμετώπιση του οικονομικού αναλφαβητισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, πεποίθησή μας είναι πως πρώτο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός του προβλήματος και η κατάδειξή του με απόλυτη σαφήνεια στην ελληνική δημόσια σφαίρα.

Για μια ακόμη φορά φέτος, το ΚΕΦίΜ παρουσίασε τα πορίσματα του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο, του Ινστιτούτου Fraser όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την καθόλου τιμητική 116η θέση ανάμεσα σε 159 χώρες. Πριν από λίγες μέρες, παρουσιάσαμε επίσης την πολυσυζητημένη μελέτη μας για τη φετινή Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας όπου καταδείξαμε πως αν η κυβέρνηση πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δουλέψουμε κατά μέσο όρο 198 μέρες μόνο και μόνο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές. Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, χρειάζονται 1.580 ημέρες για την εφαρμογή συμβολαίων και 3,5 χρόνια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μιας χρεοκοπίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών, τα λουκέτα σε παλιές και νέες επιχειρήσεις, η ανεργία και η υποαπασχόληση, η φυγή ταλαντούχων ανθρώπων στο εξωτερικό, η σταθερή επιδείνωση της καθημερινότητας των Ελλήνων.

Αυτά τα δεδομένα περιγράφουν με τον πιο αδρό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Κι αυτά ακριβώς τα δεδομένα αντιπροβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο έναντι της διαδεδομένης αντίληψης που εκφράζεται ακόμα και από τα πιο επίσημα χείλη του Υπουργού Οικονομικών με αφορισμούς όπως “στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπερφορολόγηση” ή “δεν χρειάζεται να παραχθεί πρώτα ο πλούτος για να αναδιανεμηθεί”. Και τα πράγματα αλλάζουν: Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι και ζητούν περισσότερη ελευθερία σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Πρόκληση δική μας είναι να δώσουμε σ’ αυτό τον φιλελευθερισμό συγκεκριμένο και απτό περιεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά το τι χρειάζονται σήμερα οι καινοφανείς επιχειρήσεις, αλλά και ευρύτερα ο επιχειρηματικός κλάδος και η εθνική οικονομία, η απάντηση είναι για μας απολύτως ξεκάθαρη: δραστική μείωση της φορολογίας – τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων – και των εισφορών ώστε να μην στραγγαλίζεται η πραγματική οικονομία. Σταθερό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα χωρίς ολοένα και καινούργιες δυσάρεστες εκπλήξεις που δεν επιτρέπουν ούτε καν έναν στοιχειώδη προγραμματισμό δράσης. Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και κλεισίματος μιας επιχείρησης, και του συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου. Απλούστευση της διαδικασίας χρεοκοπίας, ώστε το κράτος να πάψει επιτέλους να τη θεωρεί έγκλημα και – πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τις καινοφανείς επιχειρήσεις – να μη δένει τα χέρια με αχρείαστα μακρόσυρτες διαδικασίες σε ανθρώπους που έχουν τη βούληση και τις γνώσεις να μάθουν από τα λάθη τους και να βάλουν σε εφαρμογή νέες επιχειρηματικές ιδέες. Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότερη προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την οργανικότερη διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, τη δημιουργία κέντρων καινοτομίας σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, και βεβαίως την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πέρα όμως από τα επιμέρους και τα αποσπασματικά, χρειάζεται μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας. Για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα πρέπει να πάμε από το υδροκέφαλο κράτος που σήμερα υπάρχει μόνο για την αυτοαναπαραγωγή του, σε ένα κράτος μικρό και αποτελεσματικό που θα έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Να πάμε από την αρτηριοσκληρωτική λογική του “ό,τι δεν προβλέπεται από τον νόμο, απαγορεύεται” που δυσανάλογα πλήττει τις καινοφανείς επιχειρήσεις οι οποίες εξ ορισμού επιδιώκουν την καινοτομία, στο ακριβώς αντίστροφο, στο “οτιδήποτε δεν απαγορεύεται ρητά, επιτρέπεται”! Να αντιληφθούμε ότι η έξοδος από την κρίση, η ανάκαμψη της οικονομίας, η αντιμετώπιση της ανεργίας περνά μέσα από τον ιδιωτικό τομέα.

Στο ΚΕΦίΜ πιστεύουμε ότι η ώρα γι’ αυτή την αλλαγή παραδείγματος έχει έρθει. Στο πλαίσιο αυτό, με το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα εγχείρημά μας με τίτλο “Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία” διαμορφώνουμε ένα περιεκτικό, θετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ελευθερίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Σε συνεργασία με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες διατυπώνουμε συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις για κάθε πεδίο (Φορολογία, Δημοσιονομικά, Δημόσια Διοίκηση, Εργασιακά, Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Κράτος Δικαίου, Παιδεία, Υγεία, Ασφαλιστικό) τις οποίες θα παρουσιάσουμε στους Έλληνες πολίτες και τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου μέσα στο έτος.

Από τη μια λοιπόν, η καταπολέμηση του ακόμη διάχυτου οικονομικού αναλφαβητισμού. Από την άλλη, η διατύπωση και προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για μια πιο ελεύθερη οικονομία. Με στοχευμένη στρατηγική πετυχαίνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για την αλλαγή του κλίματος των ιδεών στην Ελλάδα. Και σ’ αυτή την προσπάθεια, με όπλο την αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία μας από πολιτικά κόμματα και κρατική χρηματοδότηση, καλούμε όλους όσους συμφωνούν στην ανάγκη για περισσότερη ελευθερία να στηρίξουν με τον τρόπο που θα κρίνει ο καθένας και η καθεμία πρόσφορο τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας. Το όραμα μιας Ελλάδας με περισσότερη ελευθερία μας ενώνει!

Σημ: το άρθρο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά τη Δευτέρα 16/07, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Share