fbpx

Ναι στις πλατφόρμες της νέας οικονομίας | Γιώργος Αρχόντας

Ναι στις πλατφόρμες της νέας οικονομίας | Γιώργος Αρχόντας

Του Γιώργου Αρχόντα*

Πάνω από επτά στα δέκα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει ρυθμιστικά την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού και της περιστασιακής οικονομίας (sharing / gig economy) στη χώρα μας, εφαρμογών δηλαδή όπως η Airbnb, η Uber και η Lyft. Ζητούμενο αναδεικνύεται, όπως είναι εύλογο, το ακριβές περιεχόμενο των ρυθμιστικών αυτών πρωτοβουλιών.

Στην Ερώτηση του Πάνελ για τον Νοέμβριο απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγοι. Το 73% αυτών επιθυμεί την περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης αυτών των πλατφορμών, ενώ μόλις το 11% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 17% των απαντησάντων. (Τα παραπάνω ποσοστά αθροίζουν 101 λόγω στρογγυλοποίησης).

Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια, τα οποία είναι πλήρως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, υπογραμμίζουν τα εξής βασικά σημεία: 

Όσοι προκρίνουν την περαιτέρω ενθάρρυνση των εφαρμογών της νέας οικονομίας, υποστηρίζουν ότι έτσι θα ενισχυθούν οι θέσεις και οι επιλογές απασχόλησης και η ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός, θα μειωθεί το κόστος διαμεσολάβησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και καταναλωτών, θα αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό η φοροδιαφυγή και η αδήλωτη εργασίας, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους δύνανται και το επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους εργαζόμενοι παράλληλα προς την κύρια απασχόλησή τους. Σημαντική είναι ακόμη η αναφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, ιδίως από Ελληνίδες και Έλληνες νεότερης ηλικίας, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης τους στην Ελλάδα και επιστροφής όσων κατά την προηγούμενη δεκαετία επέλεξαν να μεταναστεύσουν.

Αντιθέτως, οι επικριτές τονίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι μορφές απασχόλησης στις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα, στην επιχειρηματική, περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, αλλά και στον ασύμμετρο ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες, πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις των εκάστοτε κλάδων. Επίσης, διατυπώνονται ενστάσεις ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας, δημόσιας υγιεινής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, αλλά και η επιφύλαξη ότι οι εν λόγω πλατφόρμες προάγουν τον φθηνό τουρισμό την ώρα που η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει στον τουρισμό υψηλής αποδοτικότητας.

Αρκετά είναι εξάλλου τα σχόλια που ζητούν την εξεύρεση μιας χρυσής τομής όπου θα διευκολύνεται μεν η ανάπτυξη τέτοιων νέων επιχειρηματικών δράσεων, με ταυτόχρονη όμως προστασία έναντι των διάφορων αρνητικών εξωτερικοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την ψήφο τους στο συγκεκριμένο ερώτημα, τα μέλη του Πάνελ σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύουν το ζήτημα του συγκεκριμένου περιεχομένου που θα έχουν τυχόν περαιτέρω ρυθμίσεις, δεδομένης της δυσκολίας η νομοθεσία να καλύψει επαρκώς τα αποτελέσματα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και των εγγενών προβλημάτων γραφειοκρατίας και προσοδοθηρίας που επηρεάζουν το ρυθμιστικό οικοσύστημα της χώρας μας.

Ο Γιώργος Αρχόντας είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ και υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων.

To άρθρο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά στην kathimerini.gr.

Share