fbpx

Οι μελέτες του 2019 και γιατί αξίζει να τις διαβάσεις σήμερα | ΚΕΦίΜ

Οι μελέτες του 2019 και γιατί αξίζει να τις διαβάσεις σήμερα | ΚΕΦίΜ

Το 2019 ήταν μια χρονιά με πλούσια ερευνητική δραστηριότητα για το ΚΕΦίΜ. Συνολικά 19 μελέτες δημοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλα ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψης.

Ανατρέχοντας στα αποτελέσματά τους, καταρτίσαμε και παρουσιάζουμε τη λίστα με τις μελέτες που δημοσιεύσαμε, τα κύρια ευρήματά τους και γιατί αξίζει να διαβαστούν ακόμα και σήμερα.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για κάποια από τις μελέτες μας κατέβασε το PDF που θα βρες παρακάτω για κάθε μία από αυτές.

Regulatory Quality Index: Methodology and Implementation Guide for European Countries

Πότε δημοσιεύτηκε;

Τον Νοέμβριο του 2019. 

Δημοσίευση:

European Liberal Forum (ELF), ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης, Freedom Research Association (Turkey), Liberal Institute for Political Analyses (Bulgaria)

Τι αφορά; 

Είναι ένας πλήρης οδηγός ποσοτικοποίησης της ποιότητας των νόμων για τις Ευρωπαϊκές χώρες, που παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιαστεί ένα τεχνικό εργαλείο αξιολόγησης όλων των νόμων. Ο οδηγός βασίζεται στον πρώτο Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης που δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα και προσφέρει όλη τη θεωρητική και πρακτική καθοδήγηση για την κατασκευή ενός δείκτη σε διαφορετικές έννομες τάξεις, δίνοντας τα παραδείγματα της Τουρκίας και της Βουλγαρίας.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

(1) To RQI είναι ο πρώτος δείκτης τέτοιας έκτασης που παρουσιάζεται παγκοσμίως για να αξιολογήσει το νομοθετικό έργο μιας χώρας.

(2) Τα βασικά προβλήματα νομοθέτησης τόσο για την Ελλάδα όσο και για γειτονικές χώρες αφορούν την έλλειψη διαφάνειας της διαδικασίας, την έλλειψη ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων του νόμου και τη μη ενεργοποίηση των περισσότερων κανονιστικών διατάξεων.

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί θα καταλάβεις πως πρέπει να φτιάχνονται οι νόμοι, ποια είναι τα στάδια και οι διαδικασίες και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της νομοθέτησης, τόσο στη χώρα μας όσο και σε δύο γειτονικές χώρες. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης 2018

Πότε δημοσιεύτηκε;

Τον Οκτώβριο του 2019. 

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Τι αφορά; 

Ο Δείκτης ποσοτικοποιεί την ποιότητα των νόμων που ψηφίστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από 1/1 έως 31/12 του 2018, συλλέγοντας δεδομένα για πάνω από 50 μεταβλητές και αξιολογεί όλους τους νόμους του έτους, ελέγχοντας αν τηρείται το νομικό πλαίσιο και οι διεθνείς πρακτικές καλής νομοθέτησης στη χώρα μας.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της; 

(1) Κανένας από τους 41 νόμους και τις 36 κυρώσεις που ψηφίστηκαν το 2018 δεν πληροί τις προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης.

(2) Ο μέσος άνθρωπος θα χρειάζονταν 60 εργάσιμες ημέρες για διαβάσει όλους τους νόμους 2018.

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί θα έχεις μία συνολική εικόνα της νομοθέτησης στην Ελλάδα το 2018, για πρώτη φορά ποσοτικοποιημένη και κατανοητή, κατανοώντας πως θα έπρεπε να φτιάχνονται οι νόμοι, πως φτιάχνονται οι νόμοι στην πραγματικότητα και ποια είναι τα βασικά προβλήματα της νομοθετικής διαδικασίας. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Οκτώβριο του 2019. 

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Τι αφορά; 

Ο Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας μετρά τον βαθμό που το φορολογικό σύστημα μιας χώρας τηρεί τις δύο θεμελιώδεις αρχές της φορολογικής πολιτικής, την ανταγωνιστικότητα και την ουδετερότητα, χρησιμοποιώντας 43 μεταβλητές σε πέντε κατηγορίες: φόρος εισοδήματος εταιρειών, φόροι φυσικών προσώπων, φόροι κατανάλωσης, φόροι περιουσίας και κανόνες διεθνούς φορολόγησης. Ο φετινός Δείκτης χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Ιουλίου του 2019.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Στο 24%, η Ελλάδα παρουσίασε έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί συγκρίνει τα φορολογικά συστήματα των προηγμένων οικονομιών του κόσμου δίνοντας πραγματικά παραδείγματα οικονομιών που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν από κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες να γίνουν τα πιο ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα στον κόσμο. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Σεπτέμβριο του 2019.

Δημοσίευση:

Fraser Institute (Το Ινστιτούτο Fraser εκπονεί την ετήσια μελέτη για την Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο σε συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων από περίπου 100 χώρες. Συνέταιρός του στην Ελλάδα είναι το ΚΕΦίΜ.)

Τι αφορά;  

Ο βαθμός οικονομικής ελευθερίας υπολογίζεται βάσει των θεσμών και των πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους· το κράτος δικαίου· την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα· την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο· και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα. 

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 102η θέση ανάμεσα σε 162 χώρες στη φετινή μελέτη, ανάμεσα στη Νότια Αφρική (101η) και την Γκάνα (103η θέση).

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί η έρευνα επιβεβαιώνει πως σταθερά οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με μεγάλο βαθμό οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, έχουν ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2019

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Ιούλιο του 2019.

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Ποιο είναι το θέμα της; 

Εάν προπληρώσουμε όλους τους φόρους και τις εισφορές που μας αναλογούν για το έτος, ποια θα ήταν η πρώτη μέρα του χρόνου που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα σταματούσαν να δουλεύουν για το κράτος και θα είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι και οι ίδιες τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το εισόδημά τους.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Για 180 από τις 365 ημέρες του χρόνου θα εργαστήκαμε για το κράτος το 2019. 

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί αποκαλύπτει πως στην Ελλάδα δουλεύουμε για το κράτος περίπου τον μισό χρόνο, πως ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης υπήρξε υπερφορολόγηση και πως η επίδοσή μας μας κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Η φορολογική ανταγωνιστικότητα στα προεκλογικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Ιούνιο του 2019.

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Τι αφορά; 

Τη σύγκριση των προεκλογικών προγραμμάτων των δύο μεγάλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ βάσει της μεθοδολογίας που ακολουθεί το Tax Foundation για τη σύνταξη του διεθνούς Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας (International Tax Competitiveness Index). 

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Η συνολική φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενε αμετάβλητη, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα βελτιωνόταν κατά 5 θέσεις.

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί είναι σημαντικό πως και τα δύο μεγάλα κόμματα κινήθηκαν σε μία κατεύθυνση μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όμως όχι στον ίδιο βαθμό και όχι τόσο τολμηρά ώστε η χώρα να ξεφύγει από τον πάτο της κατάταξης. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Η κοινοβουλευτική συμπεριφορά των λαϊκιστικών κομμάτων στην Ελλάδα

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Μάιο του 2019. 

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης, Atlas Foundation, EPiCENTER, TIMBRO

Τι αφορά; 

Η μελέτη διερευνά την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κομμάτων που ο Δείκτης Απολυταρχικού Λαϊκισμού που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Timbro χαρακτηρίζει ως λαϊκιστικά στην Ελληνική Βουλή, από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Δεκέμβριο του 2018.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Η εν γένει κοινοβουλευτική συμπεριφορά των λαϊκιστικών κομμάτων έρχεται σε αντίθεση με εκείνη με των μη λαϊκιστικών. Τα λαϊκιστικά κόμματα τείνουν να έχουν μία πιο συγκρουσιακή στάση απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, ενώ τα μη λαϊκιστικά διατηρούν μία συναινετική στάση. 

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη στάση των κομμάτων στην Ελληνική Βουλή στη διάρκεια της κρίσης όσον αφορά την ψήφιση νομοσχεδίων της εκάστοτε πλειοψηφίας, καταδεικνύοντας τη στρατηγική του κάθε κόμματος την κρίσιμη αυτή περίοδο. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Nanny State Index

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Μάιο του 2019.

Δημοσίευση:

EPiCENTER (Το EPiCENTER εκπονεί τη μελέτη Nanny State σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο δεξαμενών σκέψης στην Ευρώπη. Συνέταιρός του στην Ελλάδα είναι το ΚΕΦίΜ.)

Τι αφορά; 

Aφορά τον βαθμό παρέμβασης του κράτους και τις ρυθμίσεις που επιβάλλει για την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, το άτμισμα και τα τρόφιμα που θεωρεί πως βλάπτουν τους πολίτες. 

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση πανευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά τις περισσότερες κρατικές ρυθμίσεις για την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, το άτμισμα και τα τρόφιμα.

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί καταδεικνύει τον βαθμό που το κράτος επιχειρεί να αποφασίσει για εμάς, χωρίς να μας ρωτήσει, σε θέματα που αφορούν την καθημερινή μας ζωή. 

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε PDF εδώ.


Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών vs. Ολυμπιακή: Το κόστος της αναποτελεσματικότητας του κράτους

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Απρίλιο του 2019. 

Τι αφορά; 

Το ελληνικό κράτος δαπανούσε επί χρόνια πάνω από 120 εκ. ευρώ ετησίως για να καλύψει τις ζημιές της ελλειμματικής Ολυμπιακής, ενώ με κόστος μόλις 50 εκ. ευρώ ετησίως θα μπορούσε να μειώσει δραστικά την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τροχαία δυστυχήματα. Η συχνότητα των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στον οδικό άξονα Κορίνθου-Πατρών μειώθηκε κατά 90% σε σχέση με την προ του 2008 περίοδο μετά την ολοκλήρωση του έργου από την κοινοπραξία «Ολυμπία Οδός».

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Οκτώ στους δέκα Έλληνες (82%) δηλώνουν πως η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν. 

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως οι πολιτικές επιλογές κοστίζουν – και ορισμένες φορές το κόστος τους αφορά ανθρώπινες ζωές με ανυπολόγιστη αξία.

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Ελληνικός Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων

Πότε δημοσιεύτηκε; 

Τον Ιανουάριο του 2019. 

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης, Atlas Foundation, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Τι αφορά;

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία, και τις υπηρεσίες προς τους δημότες.

Τι πρέπει να ξέρω για τα ευρήματά της;

Στη μελέτη αναδεικνύονται οι 10 δήμοι της χώρας με τις καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συνολική τους αποτελεσματικότητα. 

Γιατί να τη διαβάσω; 

Γιατί για πρώτη φορά επιχειρείται μία χαρτογράφηση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών πάνω σε ποσοτικούς και σταθμισμένους δείκτες που αφορούν την επίδραση της δημόσιας διοίκησης στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας και της δημόσιας ζωής.  

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες τη μελέτη σε pdf εδώ.


Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία

Πότε δημοσιεύτηκε;

Τον Απρίλιο του 2019.

Δημοσίευση:

ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης

Τι αφορά;

Η Ατζέντα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αποτελείται από συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις πολιτικής, σε εννέα επιμέρους τομείς της δημόσιας ζωής και έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για την εφαρμογή αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Γιατί να τη διαβάσω;

Διαβάζοντας την Ατζέντα, θα διακρίνεις τους βασικούς άξονες μιας φιλελεύθερης πολιτικής για την Ελλάδα σήμερα.

Θέλω να μάθω περισσότερα. Που θα τη βρω;

Βρες όλα τα κεφάλαια της Ατζέντας σε pdf εδώ.

Share