fbpx

FAQ για τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων του ΚΕΦίΜ

FAQ για τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων του ΚΕΦίΜ

1. Ο δείκτης παρέχει μια πλήρη κατάταξη των Δήμων, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους;

Όχι. Ο δείκτης είναι πιλοτικός, κατατάσσει τους Δήμους βάσει της επίδοσής τους στους επιμέρους δείκτες που επιλέξαμε, οι οποίοι δίνουν μια καλή, αλλά όχι πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Ο δείκτης κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέους επιμέρους δείκτες και στοιχεία.

2. Γιατί επιλέξατε τους συγκεκριμένους επιμέρους δείκτες;

Οι επιμέρους δείκτες επελέγησαν με τη λογική ότι οι Δήμοι δεν καθορίζουν οι ίδιοι τη χρηματοδότησή τους και, για το λόγο αυτό, πρέπει να κριθούν βάσει του πώς διαχειρίζονται τους πόρους τους. Επίσης, επειδή τα στοιχεία γι’ αυτούς ήσαν αξιόπιστα (προερχόμενα από το Οικονομικό Παρατηρητήριο ή από ενδελεχή έρευνα στις πηγές που αναφέρονται στην ίδια τη μελέτη). Έγινε προσπάθεια συλλογής περισσότερων στοιχείων με αποστολή ερωτηματολογίου και στους 325 Δήμους, αλλά ανταποκρίθηκαν απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα μόλις 17 Δήμοι.

3. Δεν θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο βάρος στο δείκτη οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Δήμους;

Κανονικά ναι. Αλλά επειδή δεν είχαμε επαρκή διαθέσιμα στοιχεία (έχοντας, όπως προαναφέρθηκε, απαντήσεις από μόλις 17 Δήμους) και δεν μπορούσαν ποιοτικές σταθμίσεις να εισέλθουν στο δείκτη, η βαρύτητά τους στον πιλοτικό δείκτη είναι μειωμένη.

4. Γιατί δημοσιεύετε μόνο τους 10 πρώτους Δήμους ανά κατηγορία; Ο Δήμος μου σε ποια θέση της κατάταξης βρίσκεται;

Επειδή ο δείκτης είναι πιλοτικός και έχει τις ιδιαιτερότητες που ήδη αναφέρθηκαν, κρίναμε ότι η ανάρτηση της συνολικής κατάταξης μπορεί να αδικήσει κάποιους Δήμους. Γι’ αυτό και περιορισθήκαμε σε όσους ξεχώρισαν προς το καλύτερο.

5. Με τον τρόπο που έχετε υπολογίσει τους επιμέρους δείκτες δεν αδικείτε τους Δήμους, οι οποίοι φροντίζουν τους δημότες τους;

Παρ’ όλο που οι υπηρεσίες δεν έχουν τη βαρύτητα που θα αποκτήσουν στον οριστικό δείκτη, εν τούτοις σοβαρή ένδειξη της μέριμνας για τους δημότες υπάρχει από το ποσοστό των εξόδων, τα οποία κατευθύνονται προς τις επενδύσεις. Ως επενδύσεις νοούνται οι επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο (οδοί – πεζοδρόμια – πλατείες), οι παιδικές χαρές/ παιδότοποι, τα γήπεδα κ.λπ. Αντιστοίχως, αρνητική ένδειξη αποτελεί το ποσοστό που ξοδεύει κάθε Δήμος για τις λειτουργικές του δαπάνες, από τις οποίες σπουδαιότερη είναι η μισθοδοσία.

6. Μα υπάρχουν Δήμοι πολύ πρωτοποριακοί, με υποδειγματικές υπηρεσίες και με πολύ ευχαριστημένους δημότες, οι οποίοι όμως δεν βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης

Οι δείκτες με ποιοτικά στοιχεία περιελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε στους Δήμους. Εάν είχαμε καλή ανταπόκριση (έστω, 60 ή 70 στους 325 Δήμους), θα μπορούσαμε να έχουμε πληρέστερη εικόνα.

7. Γιατί δίνετε έμφαση στην τήρηση του προϋπολογισμού; Δεν πρέπει οι Δήμοι να τον αναμορφώνουν, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους;

Ο ορθολογικός προγραμματισμός φαίνεται από την κατάθεση του αρχικού προϋπολογισμού και την πιστή τήρησή του. Κατά κανόνα οι αναμορφώσεις ανταποκρίνονται σε αστοχίες των αρχικών προβλέψεων.

8. Γιατί συγκρίνετε ειδικά τον προϋπολογισμό, σε σχέση με την εκτέλεση, της μισθοδοσίας; Δήμοι που υποχρεώνονται να προσλάβουν συμβασιούχους ή εποχικό προσωπικό δεν αδικούνται;

Η πρόσληψη εποχιακών ή εκτάκτων εργαζομένων από τους Δήμους γίνεται μετά από αίτημα, το οποίο συνοδεύεται από βεβαίωση ότι τα αντίστοιχα κονδύλια υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Συνεπώς, θα έπρεπε οι σχετικές προβλέψεις να έχουν ήδη γίνει στον προϋπολογισμό. Κατά κανόνα το στοιχείο της απόκλισης είναι η υπερωριακή απασχόληση (συχνά πλασματική).

9. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική στον δείκτη;

Κάθε κριτική, από την οποία θα συναχθούν νέοι, χρήσιμοι επιμέρους δείκτες σε συνδυασμό με την ποσοτικοποίησή τους και τον τρόπο συλλογής των σχετικών δεδομένων, είναι απολύτως ευπρόσδεκτη.

10. Θα συνεχίσετε να δημοσιεύετε το δείκτη;

Ναι, το ΚΕΦίΜ δεσμεύεται να συνεχίσει να δημοσιεύει το δείκτη και να τον βελτιώνει, ώστε από πιλοτικός να γίνει πλήρης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης.

DHMOI_final_FAQ
Share