Προκήρυξη για θέση πρακτικής άσκησης στο ΚΕΦίΜ

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) προκηρύσσει μια (1) θέση πρακτικής άσκησης για την διάρκεια του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου του 2018. Η πρακτική άσκηση είναι 3 μήνες (Τρίτη 20 Φεβρουαρίου - 4 Ιουνίου, 2018).