Το ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης αναζητεί νέους επιστήμονες που θα καλύψουν θέσεις επιστημονικών συνεργατών (Research Assistants) και θα υποστηρίξουν την ερευνητική του δραστηριότητα.