Οι άνθρωποι του ΚΕΦΙΜ

Στελέχη

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιστημονικό Συμβούλιο

Συμβουλευτική Επιτροπή