Όροι Πληρωμών

1. Εισαγωγή

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (δωρεές, εισφορές προς το ΚΕΦΙΜ και πωλήσεις) διέπονται από τους παρακάτω όρους, οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος κάθε αντίστοιχης σύμβασης. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και ιδίως, όπου αυτό ταιριάζει, η νομοθεσία για τις πωλήσεις από απόσταση.

2. Το ΚΕΦΙΜ - δέκτης των δωρεών και των συνδρομών και προμηθευτής των πωλουμένων ειδών

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης” (ΚΕΦΙΜ) είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προώθηση των ιδεών της ελευθερίας, της οικονομίας της αγοράς και της ανοιχτής κοινωνίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης”
Μαιζώνος 38, ΤΚ 10438, Αθήνα
Τηλ. 2105238373
Email [email protected]

3. Περιγραφή συναλλαγών και πωλούμενων αγαθών

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας διατίθενται προς πώληση ιδίως βιβλία, περιοδικά και λοιπές έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις που σχετίζονται με την προώθηση των σκοπών του ΚΕΦΙΜ. Επίσης, μπορούν να γίνουν χρηματικές δωρεές και να κατατεθούν οι συνδρομές των μελών του ΚΕΦΙΜ.

4. Έξοδα αποστολής σε περίπτωση πώλησης

Σε περίπτωση πώλησης, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής εμφανίζεται το συνολικό κόστος που ο αγοραστής επιβαρύνεται, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, των εξόδων αποστολής και άλλων ενδεχομένως εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

5. Χρόνος αποστολής και παράδοσης στις πωλήσεις

Ο χρόνος αποστολής για παραγγελίες εσωτερικού είναι 3 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της υποβολής της παραγγελίας, εφόσον τα αγοραζόμενα προϊόντα έχουν ένδειξη ότι είναι άμεσα διαθέσιμα. Για παραγγελίες εξωτερικού είναι 10 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, ο χρήστης/ αγοραστής μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του από τα γραφεία μας (Μαιζώνος 38) κατά τις ώρες λειτουργίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας αυτής, ο χρήστης/αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ειδοποίησης ότι το ΚΕΦΙΜ έκανε δεκτή την παραγγελία χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσει την άσκηση του δικαιώματός του αυτού, εφ’ όσον δεν έχει χρησιμοποιήσει ή επιφέρει βλάβη στο προϊόν.

Η υπαναχώρηση ασκείται με επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΦΙΜ που αναφέρονται παραπάνω, περιλαμβανομένης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μπορεί, επίσης, να συμπληρωθεί το έντυπο υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να αποσταλεί είτε ταχυδρομικώς, είτε με fax ή email προς το ΚΕΦΙΜ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκήθηκε την ημερομηνία περιέλευσης της σχετικής δήλωσης στο ΚΕΦΙΜ.

Ο χρήστης/αγοραστής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης επιβαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

6. Ευθύνη του προμηθευτή

Το ΚΕΦΙΜ ευθύνεται έναντι του αγοραστή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων που πωλεί, σύμφωνα με τα αρ. 534 επ. του ΑΚ. Το ΚΕΦΙΜ δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων των δωρεών, συνδρομών και αγορών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του. Οι χρήστες δηλώνουν ότι η προέλευση των χρημάτων αυτών είναι νόμιμη και δεν είναι προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο - δικαιοδοσία

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω της ιστοσελίδας αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Όροι Χρήσης