Το ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF), μετέφρασε και εξέδωσε την ειδική μελέτη (occasional paper) του FNF : 'Η κοινωνική διάσταση της φιλελεύθερης πολιτικής'

Κατηγορία Έρευνα

Το ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF), μετέφρασε και εξέδωσε την ειδική μελέτη (occasional paper) του FNF : 'Κατανοώντας την Ελευθερία' του Tom G. Palmer

Κατηγορία Έρευνα

Το ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF), μετέφρασε και εξέδωσε την ειδική μελέτη (occasional paper) του FNF : 'Φιλελευθερισμός Φιλελεύθερες πολιτικές και Ατoμική Ιδιοκτησία' του  Stefan Melnik

Κατηγορία Έρευνα

Το βιβλίο 'Το Δόγμα του Σόκ' της Ναόμι Κλάιν έχει 'κατακτήσει' το κοινό που τάσσεται ενάντια στη παγκοσμιοποίηση και στην ελεύθερη οικονομία. Τα μέλη του ΚΕΦΙΜ, Σπύρος Ντόβας και Νίκος Χαραλάμπους ανέλαβαν να μεταφράσουν τη κριτική στο βιβλίο από τον συγγραφέα Johan Norberg σε μία από της εκθέσεις του ινστιτούτου Κάτο

Κατηγορία Έρευνα