Το Κράτος στην Παγκόσμια Αυτορυθμιζόμενη Τάξη

Τιμή10,00 €
Τιμή / kg:
Εκδόσεις
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Συγγραφέας
Γεώργιος Κ. Μπήτρος
Σελίδες
104

Description

Στο βιβλίο αυτό συνοψίζονται οι απαντήσεις που προκύπτουν από τη σχετική διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, τεκµηριώνεται γιατί οι δηµόσιες επιλογές και πρακτικές που υιοθετήσαµε µεταπολεµικά μας οδήγησαν σε πτώχευση και προβάλλονται οι κατευθύνσεις µέτρων πολιτικής οικονοµίας, τα οποία θα είχαν υψηλή πιθανότητα να µας βγάλουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα από το αδιέξοδο στο οποίο έχουµε περιέλθει.